Hakkımızda

Hakkımızda

Teknoloji Fakültesi 2012 yılında kuruldu, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Lisans ve Lisansüstü program ve öğrencilere sahiptir.

Bölümümüz, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla araştırma odaklı, yenilikçi ve uygulamaya yönelik bir eğitim-öğretim ve araştırma anlayışını benimsemektedir.

Amaçlarımız doğrultusunda diğer üniversite içi ve dışından birimlerle karşılıklı faydalar gözetilerek ortak çalışmalar yapmak misyonumuzun önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Amaçlarımızın gerçekleştirilmesinde, takım çalışması, karşılıklı saygı, dürüstlük ve işe bağlılık önemli unsurlardır. Bölüm olarak hedefimiz, ulusal olduğu kadar dünya ölçeğinde, bilişim teknolojileri alanında eğitim-öğretim ve araştırma konularında saygı duyulan ve tanınan bir birim olmaktır.

Akademik personelimiz, çalışmalarında öğrenci odaklı olup, kültürel olarak kapsayıcı ve destekleyici bir öğrenim ortamında, örnek teşkil eden eğitim-öğretim ve pratik uygulamalara önem vermektedir.

Öğrencilerimiz bir yarıyıl İşyeri Eğitimi yapmak zorundadırlar. 4. sınıfın 1. veya 2. yarıyılı ders haftaları (15 Hafta) içinde bölüm ile ilişkili bir kurum çatısı altında fiili olarak çalışmaktadırlar. İşyeri eğitimi öğrencinin bölümüyle alakalı konularda üretim yapan ya da teknik bir hizmet verilen bir kurumda yapılmaktadır.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz ilgilendikleri alan dahilinde bilgisayar sektöründeki özel şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkanı bulmakta, kariyerlerini kurumsal şirketlerde sürdürmekte, üniversitemiz başta olmak üzere farklı üniversitelerde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölümün Öğretim Üyesi / Elemanları Sayısı

• Profesör: 1

• Doçent: 2

• Doktor Öğretim Üyesi: 5

• Öğretim Görevlisi: 2

• Araştırma Görevlisi: 4’tür


Bölümün İdari Personel Sayısı

• Bölüm Sekreteri


Bölümün Öğrenci Sayıları

Türkçe Hazırlık (4 kişi)

1. Sınıflar (92 kişi)

2. Sınıflar (78 kişi)

3. Sınıflar (92 kişi)

4. Sınıflar (129 kişi)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors