Öğrenci Danışmanları

Öğrenci Danışmanları

Sınfı Danışmanı
I Arş. Gör. Bahadır SALMANKURT
II Arş. Gör. Seda Balta
III Arş. Gör. Sümeyya İLKİN
IV ve Üzeri Arş. Gör. Mehmet Zeki KONYAR

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors