Öğrenci Danışmanları

Öğrenci Danışmanları

Sınfı Danışmanı
I Arş. Gör. Zeynep SARI
II Arş. Gör. Zeynep SARI
III Arş. Gör. Seda BALTA KAÇ
IV ve Üzeri Arş. Gör. Sümeyya İLKİN

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors