Öğrenci Danışmanları

Öğrenci Danışmanları

Sınfı Danışmanı
I Arş. Gör. Seda Balta
II Arş. Gör. Sümeyya İLKİN
III Arş. Gör. Mehmet Zeki KONYAR
IV Arş. Gör. Bahadır SALMANKURT

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors