Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı


Başkan Doç. Dr. Halil YİĞİT


Bölümümüz bilişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla araştırma odaklı, yenilikçi ve uygulamaya yönelik bir eğitim-öğretim ve araştırma anlayışını benimsemektedir. Amacımız ulusal olduğu kadar dünya ölçeğinde, bilişim teknolojileri alanında eğitim-öğretim ve araştırma konularında saygı duyulan ve tanınan bir birim olmaktır. Akademik personelimiz, çalışmalarında öğrenci odaklı olup, kültürel olarak kapsayıcı ve destekleyici bir öğrenim ortamında, örnek teşkil eden eğitim-öğretim ve pratik uygulamalara önem vermektedir.Doç. Dr. Halil YİĞİT
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm BaşkanıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors