Akademik Personel

Akademik Personel

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

myildirim@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 37


İlgi Alanları

Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, Bilgisayar Ağları, Enerji Planlama

Doç. Dr. Halil YİĞİT

halilyigit@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 59


İlgi Alanları

Yeni Nesil Kablosuz Haberleşme Sistemleri, Smart Anten Sistemleri, MIMO Sistemler, Kanal Modelleme, Kanal Tahmini, Makine Öğrenmesi

Doç. Dr. Hikmet Hakan GÜREL

hhakan.gurel@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 15


İlgi Alanları

Hesaplamalı Nano Fizik, Yariletkenler, 2D Grafen, Nanoteknoloji, DFT, TB, Paralel ve Dağıtık Hesaplama, Grid ve Cloud Computing, Bilişim Teknolojileri, Unix İşletim Sistemleri, Data Center System Administration

Dr. Öğr. Üyesi Adnan SONDAŞ

asondas@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 58


İlgi Alanları

Sol-Elli Metamateryal Yapılar, Mikroşerit Filtre Tasarımı, Mikroşerit Anten, Sonlu Eleman Metodu, Gömülü Sistemler

Dr. Öğr. Üyesi M. Hikmet Bilgehan UÇAR

mhbucar@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 61


İlgi Alanları

Sayısal Analog Haberleşme, Kablosuz Haberleşme, Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi, Mikroşerit Anten, Filtre Tasarımı, Frekans Seçici Yüzeyler, Kullanıcı Arayüz Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım

Doç. Dr. Serdar SOLAK

serdars@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 69


İlgi Alanları

Gezgin Robotlar, Bilgisayarlı Görme, Görüntü İşleme, Veri Gizleme Teknikleri, Görüntü Steganografisi, Derin Öğrenme, Gömülü Sistemler, Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ve Uzaktan Eğitim

Doç. Dr. Süleyman Eken

suleyman.eken@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 32


İlgi Alanları

Dağıtık sistemler, Büyük veri, Büyük Veri Matematiği ve Algoritmaları, Uzaktan Algılama, Veri Yoğun Hesaplama, Uzamsal Veri ve Veritabanları

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Hilal Kilimci

zeynep.kilimci@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 42


İlgi Alanları

Duygu Analizi, Makine Öğrenmesi, Topluluk Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Metin Madenciliği, Veri Madenciliği, Sezgisel Optimizasyon Teknikleri,Takviyeli/Pekiştirmeli Öğrenme

Dr. Öğr. Üyesi Önder Yakut

onder.yakut@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 98


İlgi Alanları

Bulut Bilişim, Bilgisayar Bilimleri, Veri Bilimi, Yapay Öğrenme, Veri Madenciliği, Sinyal İşleme

Öğr. Gör. Alper Metin

alperm@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 31


İlgi Alanları

Veri Haberleşmesi, Bilgisayar Ağları, TV Teknolojileri, HD Yayın Teknolojileri, 3 Boyutlu Televizyon Ve Sinema, İşletim Sistemleri Tasarımı

Öğr. Gör. Yavuz Selim Fatihoğlu

yselim@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 95


İlgi Alanları

Mobil Robot Uygulamaları, Görüntü İşleme, Sinyal İşleme, Yol Planlama Algoritmaları, Sezgisel Algoritmalar, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Mobil Uygulama, Oyun Geliştirme

Arş. Gör. Sümeyya İLKİN

sumeyya.ilkin@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 49


İlgi Alanları

Medikal Görüntü İşleme, Görüntü İşleme, Sinyal İşleme, Sezgisel Optimizasyon Algoritmaları, Android, Mobil İşletim Sistemleri, Gömülü Sistemler, Örüntü Tanıma

Arş. Gör. Seda BALTA KAÇ

seda.balta@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 60


İlgi Alanları

Büyük Veri, Veri madenciliği, Optimizasyon Teknikleri ve Algoritmaları, Ayrık Matematik, Tıbbi İstatistik Uygulamaları, Makine Öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti

Arş. Gör. Zeynep SARI

zeynep.sari@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 51


İlgi Alanları

Genetik Algoritmalar, Yapay Zeka, Bulanık Mantık

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors