OLANAKLAR

  •  Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Laboratuvarı
  •  Bilgisayar (30 adet)
  •  Projeksiyon cihazı(2 adet)
  •  Switch (2 adet) ve bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı (internet imkânı)
  • Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı
  •  Hesaplamalı Nanoteknoloji Labaratuvarı
  •  Multimedya Uygulama Geliştirme Labaratuvarı (MadLab)